Elitarny pierwszy numer pozostający w siedzibie BMW-Syndykat.

Elitarny pierwszy numer pozostający w siedzibie BMW-Syndykat.