Od dziś zaczynamy przyjmowanie zgłoszeń samochodów na Germanfest International 2-4.06.2017 Chotowa, ktorego organizatorem jest BMW-SYNDYKAT. Każdy kto chce zostać uczestnikiem tego eventu powinien obowiązkowo wypełnić wszystkie rubryki formularza oraz załączyć wymagane zdjęcia swojego BMW.
Zgłoszenia przyjmujemy tylko do końca lutego.W tym czasie przeprowadzimy selekcję. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie do właścicieli zaakceptowanych przez nas projektów.
W marcu podamy szczegóły dotyczące wpisowego oraz rezerwacji noclegów.
Co kilka tygodni będziemy aktualizować listę przyjętych projektów.
LINK do formularza – http://bmw-syndykat.pl/form-chotowa-2017/

From today we begin accepting applications for cars Germanfest International Chotowa 2017. Anyone who wants to be a participant in this event should compulsorily fill in all sections of the form and attach the required pictures of your BMW.
Applications are accepted only until the end of February. At this time we will conduct selection. We reserve the right to answer only to the owners accepted our projects.
In March, we will give details of the entry fee and accommodation booking.
Every few weeks we will update the list of approved projects.
Link to the application form – http://bmw-syndykat.pl/form-chotowa-2017/

 

Comments

2

Napisz komentarz